กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

World ต่างประเทศสะพานไร้ตอม่อ โดยสถาปนิกอินโดนีเซีย ดังไปทั่วโลก

13:21น. 10 กุมภาพันธ์ 2560
VIEW
1475

โครงการนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอินโด โดยมีแนวคิดการออกแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

advertising

ใจกลางเมืองในหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับความสนใจไปทั่วโลก หลังจากที่สถาปนิกหนุ่มชาวอินโดฯ ได้ออกแบบสะพานที่ทำจากไม้ไผ่ โดยไม่มีตอม่อค้ำ สะพานลอยนี้ใช้สัญจรระหว่างคนเดินเท้า ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Kali Pepe ระหว่าง Gede Pasar และ ป้อม Vastenburg สถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยโครงการนี้ถูกมอบหมายในเดือน ตุลาคม 2016

สำหรับโครงการนี้สถาปนิกชาวอินโดฯ เผยว่า “เราจะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ที่มีการพัฒนาสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” BAMMUBOS บริษัทที่ดูแลโครงการยังได้เชิญช่างไม้มากประสบการณ์มาเป็นที่ปรึกษาถึงวิธีการดูแล การป้องจากศัตรูของไม้ และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างช่างไม้และคนบริเวณชุมชนรอบข้างที่ช่วยกันขนอุปกรณ์และก่อสร้างขึ้น


สะพานไม้ไผ่มีความยาวอยู่ที 18เมตร ความกว้างของคานมีความยาวที่ต่างกันออกไปตามโครงสร้างของสะพานคือ 1.8เมตร และ 2.3เมตร

นอกจากชุมชนบริเวณรอบจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างแล้ว ชาวบ้านยังตกลงกันที่จะป้องกันและดูแลโครงสร้างของสะพานไม้ไผ่นี้ให้มีอายุยืนยาวต่อไป ในบริบทของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติให้กับคนในเมืองอีกด้วย


โครงสร้างสะพานถูกประกอบในบริเวณลานจอดรถ

งบประมาณในการก่อสร้างสะพานไม้ไผ่นี้อยู่ที่ 130ล้านรูปี หรือประมาณ 342,000บาท ผ่านเงินกองทุนจากชาวบ้านและเงินบริจาก


หลังจากวางโครงสร้างสะพานเสร็จได้ลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความสะดวกสบายและความทนทานในการบำรุงรักษา


ขั้นตอนการออกแบบสะพานของสถาปนิกอินโดนีเซีย


โครงสร้างจะผ่านการทดสอบความแข็งแรงในมหาวิทยาลัย Parahyangan Catholic


โครงสร้างเหล็กและพื้นคอนกรีตช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและตอบสนองการใช้งาน


สะพานนอกจากจะส่งเสริมการใช้ชีวิต การสัญจรและยังนำเสนอถึงความสวยงามในเมือง

advertising