กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

World ต่างประเทศงงกันทั่วหน้า ฉลามเสือดาวคลอดลูกน้อย หลังถูกแยกออกจากตัวผู้นานนับปี

20:03น. 18 มกราคม 2560
VIEW
467

สร้างความฉงนไปตามกันให้กับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย หลังฉลามเสือดาวเพศเมียให้กำเนิดลูกน้อย 3 ตัว หลังถูกแยกออกจากตัวผู้ร่วมปี

advertising

ฉลามเสือดาวหรือฉลามม้าลายเพศเมียในประเทศออสเตรเลียได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยการให้กำเนิดลูกน้อย 3 ตัว หลังจากที่มันถูกจับแยกออกจากฉลามเพศผู้มาร่วมปี ซึ่งหลังจากการศึกษาพบว่า มันอาจจะมีการพัฒนาความสามารถในการผสมพันธุ์ด้วยตัวของมันได้

Leonie ฉลามเพศเมียอายุ 12 ปี อาศัยอยู่กับฉลามเพศผู้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเมือง Townswille ประเทศออสเตรเลีย และมีลูก 24 ตัวฉลามทั้งสองมีชีวิตที่ดีหลังจากที่ Leonie ฉลามเพศเมียถูกพรากมาจากครอบครัวของมัน ต่อมาในปี 2012 Leonie ได้ถูกจับแยกออกจากฉลามเพศผู้ทุกตัว จนกระทั่งในปี 2016 มันก็ให้กำเนิดลูกน้อย 3 ตัว

เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่สนใจของ Cristine Dudgeon ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Queensland ในเมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย เธอเป็นคนแรกที่เริ่มศึกษาหาสาเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่า Leonie ไม่ได้มีการเก็บสเปิร์มจากตัวผู้ไว้ในร่างกาย และเกิดการผสมกับไข่ในตัวของมันจนเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้น ซึ่งหลังจากการศึกษาพบว่า ลูกของ Leonie มี DNA ที่เป็นของแม่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงชัดเจนว่า ฉลามอาจมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้

สอดคล้องกับความคิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังบางสายพันธุ์ มีความสามารถในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ ถึงแม้ว่าโดยปกตินั้น สัตว์เหล่านี้จะสืบพันธุ์แบบอาศัยการร่วมเพศก็ตาม ตัวอย่างเช่น ฉลาม, ไก่งวง, มังกรโคโมโด, งู และ ปลากระเบน เป็นตัน

แต่ อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ Leonie มีพฤติกรรมในการสืบพันธุ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะเกิดขึ้นได้น้อยมากในสัตว์เพศเมียที่เคยมีประวัติสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาก่อน ซึ่งเคยมีรายงานไว้แค่ 2 ราย เท่านั้นคือ ในนกอินทรีย์ และงูเหลือม

Russell Bonduriansky ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ได้กล่าวไว้ว่า สัตว์บางสายพันธุ์ สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการสืบพันธุ์จากไม่อาศัยเพศ เป็นอาศัยเพศได้ และเกิดขึ้นได้ยากมาก ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Leonie ที่เปลี่ยนจากอาศัยเพศมาเป็นแบบไม่อาศัยเพศแทน

สำหรับกรณีของฉลามนั้น  Dudgeon กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดจากการผสมพันธุ์จากสัตว์ที่มีสายเลือดเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีวิวัฒนาการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต หรืออาจเกิดจากเซลล์ที่เรียกว่า Polar body  ซึ่งเป็นไข่ที่ได้รับการผสมด้วยตัวของมันเอง ซึ่งเป็นกลไกทางพันธุกรรมที่จะลดการมีชีวิตรอดของฉลามรุ่นต่อๆ ไป เพราะมันจะไปลดความหลายหลายทางพันธุกรรม จนส่งผลให้ลดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังก็เชื่อว่า ความสามารถดังกล่าวเป็นกลไกในการสืบพันธุ์แบบชั่วคราวในสัตว์บางสายพันธุ์ จนกว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีตัวผู้มาผสม ดังนั้น การผสมพันธุ์จากสัตว์เพศผู้ก็ยังเป็นวิธีที่ไม่ได้ล้าสมัยทั้งหมดเสมอไป

advertising