กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Technology เทคโนโลยีทำกันแบบนี้อึ้งกันไปทั้งโลกเลย เมืองบนพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก

02:18น. 13 กุมภาพันธ์ 2560
VIEW
2514

เทคโนโลยีทำให้แนวคิดของคนถูกเปิดออกกว้าง จนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และ เมืองลอยน้ำก็คือหนึ่งในผลกระทบของเทคโนโลยีนั้น

advertising

ในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบันพัฒนาไปไกลมากและด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างของ Randolph Hencken ผู้อำนวยการบริหาร Seasteading Institute ได้นำทีมสำรวจ มองหาที่อยู่อาศัยบนแผนดินเล็กๆ บนโลก แถบทวีปโอเชียเนีย (ทวีปออสเตเรีย) จนฝรั่งเศสได้ตกลงลงนามกับรัฐบาลพอลินีเซีย (เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส) เพื่อที่จะสร้างเมืองที่ลอยอยู่บนมหาสมุทรแห่งแรกของโลก โดยมีเป้าหมายว่าในปี 2020 จะกลายเป็นเมืองสำหรับคนชนชั้นทำงานและที่พักอาศัยอย่างเต็มที่

ด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก เช่น การออกมาทำงานของผู้คน ระบบขนส่ง คลื่นลมรวมถึงพายุที่พัดผ่านมหาสมุทร ประเภทของสังคม การวางแผนการเมือง ซึ่งจะถูกออกแบบให้ได้มากกว่า ความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม พวกเขามองเห็นถึงการทดสอบรูปแบบใหม่ของรัฐบาลและสังคมในอุดมคติ บนพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก

โครงการ “เมืองลอย” นี้เป็นผลมาจากการแข่งขันของนักคิดทั่วโลกในปี 2015 ที่เข้าร่วมโครงการให้ออกแบบภายใต้แนวคิดที่ว่า เมืองใหม่ควรจะเป็นอย่างไร และมีระบบการทำงานอย่างไรบ้าง จาก 2 ข้อคิดนี้ ถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในสถาปัตยกรรมและสังคมวิทยา เพื่อมองหาแง่มุมที่เมืองลอยนี้ควรจะเป็น

จากการรวมตัวกันของทีมประกอบไปด้วย Gabriel Scheare, Luke & Lourdes Crowley และ Patrick White ภายใต้ชื่อเมืองว่า “Artisanopolis” ลักษณะเมืองเป็นรูปแบบเลขาคณิตสามารถต่อหรือแยกเมืองออกจากกันได้ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเรือ ทำให้ชิ้นส่วนเมือง สามารถประกอบและทดแทนกันได้ทั้งเมือง

advertising