กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Social สังคมแจกฟรี!! ปฎิทินธนบัตรในรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

18:02น. 21 มกราคม 2560
VIEW
627

แบงก์ชาติน้อมรำลึก 100 วัน ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านปฎิทินดิจิตอล ชุด "ธนบัตรในรัชการลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย"

advertising

โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand โดยมีข้อความว่า

100 วันที่พ่อหลวงจากไป กับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ผ่านปฏิทิน “ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

แบงก์ชาติได้รวบรวมภาพธนบัตรสำคัญบางส่วน ที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 เช่น ธนบัตรที่มีการเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นภาพประธานธนบัตรไทยเป็นครั้งแรก และภาพธนบัตรต่างๆ ที่แสดงถึงพระวิริยอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา แบงก์ชาติได้จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง” ซึ่งผู้ที่โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับปฏิทินชุดพิเศษนี้
ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบงก์ชาติได้จัดทำปฏิทิน “ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย” ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไม่เสื่อมคลาย สามารถดาวน์โหลดเพื่อเป็นที่ระลึกได้แล้ว
ทั้งนี้ไฟล์ดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของแบงก์ชาติ ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สามารถดาวน์โหลดปฏิทินชุด “ธนบัตรในรัชกาลที่ 9” ได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/2j0OOnq
(แนะนำให้ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม Chrome, Safari หรือ Firefox เพื่อคุณภาพไฟล์ที่สมบูรณ์)
#แบงก์ชาติ

Download ไฟล์ปฎิทินได้ที่นี่ http://bit.ly/2j0OOnq

advertising