กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Social สังคมทำดีเข้าไว้สังคมพร้อมปรบมือชม ตำรวจสภ. ประทาย เก็บกวาดอ้อยที่รถบรรทุกทำตกไว้ ก่อนหายไปกับสายลม

16:58น. 6 กุมภาพันธ์ 2560
VIEW
1593

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่เก็บกวาดถนน หลังจากที่การข่นส่งอ้อยโดยรถบรรทุก แต่มีการป้องกันการตกหล่นที่ไม่ดีพอ

advertising

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา เก็บกวาดอ้อยหล่นขวางถนน สายประทาย-สีดา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 20

“ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน"

advertising