กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Art ศิลปะประติมากรรม(ทะเล)ทราย ก้องโลก

10:51น. 26 กรกฎาคม 2560
VIEW
1564

งานเทศกาลศิลปะระทึกโลก Søndervig Sand Sculpture 2017

advertising

เทศกาลประติมากรรมทรายระทึกโลกในทุกๆ ปี ที่ Søndervig ประเทศเด็นมาร์ก ในปีนี้เหล่าบรรดาศิลปินได้รับโจทย์เป็นการออกแบบ "ชีวิตใต้ทะเล" ประติมากรรมทรายถูกออกแบบในลักษณะ 3มิติ 

advertising