กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Art ศิลปะงานศิลปะจิ๋วของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลากว่า 5 ปีในการสร้างสรรค์

14:23น. 17 มกราคม 2560
VIEW
611

ทัตสึยะ ทานากะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น ได้หยิบนำเอาสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาออกแบบเป็นงาน 3มิติ โดยสร้างสรรค์วันละ 1 ชิ้นงาน ตลอดเวลามากกว่า 5 ปี

advertising

ภายใต้แนวคิด "MINIATURE CALENDAR" แนวคิดนี้ถูกออกแบบโดย ทัตสึยะ ทานากะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น กับงาน ไดโอรามาขนาดจิ๋ว หรืองาน 3มิติ ขนาดจิ๋ว ซึ่งศิลปินผู้นี้ได้สร้างสรรค์ผลงานของทานากะจะเป็นลักษณะปฎิทินวันละหนึ่งชิ้นงานตั้งแต่ปี 2011

ทัตสึยะ ทานากะ ได้ให้ชีวิตแก่สิ่งของในชีวิตประจำวันเหล่านี้ในการสร้างผลงานเช่น ขนมปัง หูฟัง ผิวหนัง กล้วย กระป๋อง มันฝรั่งทอดกรอบ การใช้ฝาขวดสร้างเป็นฉากร้านอาหารหรือการเปลี่ยนหลอดพลาสติกสีเขียวกลายเป็นป่าไผ่ ศิลปินผู้นี้รู้ว่าแม้แต่สิ่งของในครัวเรือนที่แสนธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดได้

สามารถติดตามผลงานของ ทานากะ ได้ที่ MiniatureFacebook | Instragram

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

advertising