กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

ข่าวในพระราชสำนักสุดซาบซึ้ง นาทีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ยกพระหัตถ์ขอโทษที่ทรงมาช้าเพราะประชวร(คลิป)

13:19น. 20 มกราคม 2560
VIEW
293

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอโทษประชาชนที่เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช้ากว่ากำหนด เนื่องจากทรงพระประชวร

advertising

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เวลา 19.47 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในการนี้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสให้กำลังใจแก่ราษฎร ความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพเจ้า เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และข้าพเจ้าถือโอกาสเอาถุงยังชีพของข้าพเจ้าสมทบมาเพิ่มอีกด้วย วันนี้ จริงๆ ข้าพเจ้าควรมาถึงที่นี่ตอนบ่าย 2 โมง แต่ต้องขอโทษพี่น้องทุกคน ข้าพเจ้ามาถึงช้าเพราะว่า ไข้สูงมาก ลุกไม่ขึ้น ปวดไปหมดทั้งตัว ทั้งฉีดยาแล้ว ทั้งกินยาแล้ว กว่าจะค่อยยังชั่วสัก 6 โมงเย็น ก็เลยตัดสินใจว่า ตั้งใจจะมาแล้วก็ขอให้ได้มาพบพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีหน่อยหนึ่ง เพื่อมาให้กำลังใจทุกท่าน และเพื่อสัญญาว่าต่อไป ทางข้าพเจ้าเองและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็จะทำการช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น”

โดยขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตรัสขอโทษได้ยกพระหัตถ์ขึ้นไหว้ด้วย ซึ่งกลายเป็นภาพที่พสกนิกรสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักแม้จะมีพระประชวรก็ตาม

advertising