กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

ข่าวในพระราชสำนักทราบแล้ววัดประจำรัชกาลที่ ๙ คือวัดที่จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปไว้ คือวัด..

20:28น. 27 ตุลาคม 2560
VIEW
9441

วัดคือหนึ่งในตัวแทนเชิญสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์

advertising

หลังจากทาง "คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ ออกมาทำให้ทราบแน่ชัดแล้วว่า อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งทำให้ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ความสำคัญของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้คือเป็น วัดประจำรัชกาลที่ ๕ ,รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึง ๓ พระองค์

วัดบวรนิเวศวิหารหรือวัดบวรนิเวศราชวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน ถึงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙

advertising